Medailonky

kapitán František Josef Geisler Autor: František Geisler
plk. MUDr. Gertruda Engelová (roz. Frankensteinová) Autor: Alena Vitáková
Raichlova rodina Autor: Lubislava Raichlová
armádní generál Bohumír (Lenc) Lomský Autor: Miroslav Brož
podplukovník Arnošt Steiner Autor: Miroslav Brož
Brigádní generál in memoriam Ing. Emil Grégr Autor: doc. Ing. E. Grégr, CSc, (syn)
plukovník gen. štábu Luboš Novák Autor: Jaroslav Mejzlík
plk..Josef Toušek Autor: Miroslav Brož
pplk.Ludvík Albert Engel Autor: Ing. Ludvík Engel, syn s využitím dokumentú VHÚ a oukromého archivu
mjr.Josef Knop Autor: Pavel Svědiroh
nadpor. Leonhard Smrček Autor: Pavel Chabr, na základě textu Ladislava Dokulila z Budišova
Generál major Ing.František Doležal Autor: Jaroslav Mejzlík v Naši krajané v boji za svobodu, ČSBS Třebíč,1997
plk. František Klvaňa Autor: JUDr.Vlasta Jančárová-Klvaňová
plukovník Vasil Jovbak Autor: Bc. Miroslav Pořízek, Životní příběh Vasila Jovbaka, Kráceno Šárkou Novákovou
mjr. Michal Virág Autor: Michal Virák. syn na základě dokumentů VHÚ a pozůstalosti mjr. Michala Virága
pplk. Valentin Novák Autor: Ing. Ludvík Engel
plk. v.v. Karel Šerák Autor: Z. Klusáková
plk. v.v. Dimitrij Popjuk Autor: Podle vlastního životopisů D. Popjuka
Plk.v.v. MUDr. Gustav Singer CSc. Autor: Sepsala: Zoe Klusáková- Svobodová S využitím osobních vzpomínek plk. MUDr. Gustava Singera, CSC. získaných při sepisování medailonku manželky Gréty Singerové pro webovou stránku „Ženy bojující“ a textu vzpomínek jeho syna Ing Michala Singera
Mária Pelcrová-Juriková Autor: PhDr.Jana Görčöšova,