Naše projekty by nevznikly bez finanční podpory těchto organizací a institucí:

 

 

Společnost Letuška štědře podpořila náš projekt

Multimediální průvodce Karpatsko-dukelskou operací v důležitém a těžkém období. 

   

Společnost CZ LOKO podpořila náš projekt

Multimediální průvodce Karpatsko-dukelskou operací a Ženy bojující.

 

Společnost PRE podpořila náš projekt

Multimediální průvodce Karpatsko-dukelskou operací.

 
   

Internetová výstava "Ženy bojující"

Grantový fond děkana FF MU pro rok 2008 (Pouze část Medailonky)

Internetová výstava "Ženy bojující".