Čs. armáda za druhé světové války v zahraničí

 

Po okupaci Československa v roce 1939 byla československá armáda rozpuštěna, ale nekapitulovala. Po vzoru legionářů 1. světové války se zorganizovala v zahraničí a bojovala proti fašistickému a nacistickému agresorovi na frontách v Evropě, Severní Africe a na Středním východě. Bojovala na zemi i ve vzduchu.

 

Ve Francii se Československé divize účastnily ústupových bojů. V severní Africe a na Středním východě bojoval Československý pěší prapor 11. a 200. československý lehký protiletadlový pluk - východní. Ve Velké Británii se zúčastnili naši letci Bitvy o Anglii v řadách 310., 312., 313. stíhací perutě a 311. bombardovací perutě. Na východní frontě bojoval 1. čs samostatný prapor, 1. čs samostatná brigáda a později i 1. čs. armádní sbor. V severní Francii bojovala čs. obrněná brigáda.

 

O našich občanech, kteří bojovali se zbrani v ruce v čs. zahraniční armádě je tato výstava. Byli stateční, obětaví, mnozí položili své životy. Chceme, aby jejich statečnost a oběti nezapadly v zapomnění, abychom na ně byli hrdí a abychom jim byli vděčni za to, čím se zapsali do našich dějin, za to co učinili pro náš národ, pro nás.