Zpět na medailonky

nadpor. Leonhard Smrček

29prosince 1915 Budišov u Třebíče – 23června1941 Nieuwe Niedorp v Holandsku

Byl československý důstojník, za války nadporučík letectva u čs.  311. bombardovací letky v Britské armádě (1940-1941). Padl 23. června 1941.

Předválečná léta

Leonard se narodil jako třetí dítě v rodině krejčího Františka Smrčka z Budišova. Měl staršího bratra Františka a sestru Hedviku, kteří se narodili ještě ve Vídni, kde otec pracoval. Obecnou školu Leoš vychodil v Budišově a reformované reálné gymnázium ve Velkém Meziříčí, kde maturoval v roce 1936.

Jako dobrovolník byl odveden 7. června 1936, dne 1. října nastoupil k letecké posádce v Prostějově, kde po roce získal první hodnost  svobodníka aspiranta a odbornost pozorovatele letce. Následně ve zkráceném studiu vzhledem k hrozbě války, absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích. Vyřazen jako poručík byl 14. srpna 1938 a přidělen k 1. leteckému pluku v Hradci Králové. Stejnou cestu k letectvu nastoupil i jeho kamarád a spolužák z gymnázia František Doležal. Později se oni dva a ještě jejich o dva roky mladší spolužák z gymnázia Karel Novotný, sešli u 311. bombardovací perutě v Anglii.

V roce 1942, za okupace, byli jeho rodiče a sestra v akci E (emigranten) zatčeni a vězněni až do konce války. Je ironií osudu, že byli zatčeni a vězněni kvůli „nezvěstnému“ synovi rok poté, co padl v boji.

 

Válečná léta

V říjnu 1939 odešel poručík Smrček přes Slovensko, Maďarsko (kde byl krátce vězněn) a Jugoslávii do Řecka, odkud odjel lodí do Francie. V Marseille byl 9. února 1940 odveden k 1. letecké skupině československé divize. Po porážce Francie odjel do Anglie, kam dorazil 7. července 1940 do Liverpoolu. V Anglii se vycvičil na leteckého radiotelegrafistu u čs. 311. bombardovací perutě v rámci R.A.F. Létal pak jako letec-pilot nad Francií a Německem.

Naposledy letěl Leonhard Smrček 23. června 1941. Letěl jako náhradník telegrafisty, který měl ten den volno,. Posádka byla složená ze 2 pilotů – Viléma Bufka z Nymburka a Aloise Rozuma z Plzně, navigátora Viléma Konštackého z Čelechovic na Hané, předního střelce Jana Hejny z Jaroměře, zadního střelce Karla Valacha z Kroměříže a telegratisty Leonarda Smrčka z Budišova. Při návratu z náletu na Brémy, kde úkol byl úspěšně splněn, byl jejich letoun, Wellington KX-T T2990, napaden německou stíhačkou. V nerovném střetu se stíhačkou bombardovací letadlo nemohlo vyhrát. Nádrže s benzinem explodovaly a letoun se zřítil k zemi. Poblíž obce Nieuwe Niedorp v severním Holandsku, na pozemku místní farmy, bojový let Wellingtonu po 134 nalétaných hodinách skončil. Posádka -  českoslovenští letci – Valach, Konštadský a Smrček zahynuli na palubě letadla, Hejna a Rozum z letadla sice vyskočili, ale utopili se v moři. Přežil, ač těžce zraněný, jen Bufka, kterému se podařilo vyskočit z letadla těsně před výbuchem a naštěstí se mu otevřel padák. Dostal se do německého zajetí a po návratu do Československa podal svědectví.

Na místě, kam se letadlo zřítilo, se dodnes nachází válečný hrob Leonharda Smrčka a čtyř dalších členů posádky. Hrob byl obnoven 1989 a slavnostně odhalen 1990.

L. Smrček byl posmrtně povýšen 26. října 1946 na štábního kapitána letectva, 1. června 1991 do hodnosti podplukovníka ve výslužbě in memoriam.

Vyznamenání

 • Československý válečný kříž 1939 (posmrtně 25ledna. 1947).

 •  

  Literatura a internet
  • Almanach 70 let gymnazia ve Velkém Meziříčí, 1969

  • Vávrová, Milada, Rytíři Vysočiny II, Jihlava 1999

  • Bufka, Vilém, Bombardér T-2990 se odmlčel, Svoboda, Praha. 1968

  • Loucký František, Mnozí nedoletěli, Naše vojsko, Praha 1989

  • Pajer, Miloslav, Křídla míří na Německo, Svět křídel, Most 1994

  • Pajer, Miloslav, Ve stínu slávy, Cheb 1992

  • Bozděch,Václav Robert, Bombardéry útočí, Magnet-Press, Praha 1993

  • Bednář Jindřich, Černý, Karel, Mikulka, Jiří, Neumlčitelní hrdinové, Třebíč 1991

  • Bednář, Jindřich, Černý Karel, Pavlík, Josef, Kamarádi, já se vrátím…, Žďár nad Sázavou 1989

  • http://www.mzv.cz/hague/cz/zpravy_udalosti/ucteni_pamatky_ceskoslovenskych_letcu.html

  • http://www.svazletcu.cz/cs/odkazy/pamatniky-a-muzea/vilem-konstacky

  • http://www.vwww.veslavkove.cz/historie/zapomenuty-letec-ii.aspx

  • Dokumenty rodiny Smrčkovy
   • Opis rodného a křestního listu Leonharda Smrčka, Jaroslav Pospíšil, kaplan, Budišov 1927

   • Školní zpráva pětitřídní smíšené obecné školy v Budišově, 4. třída, Budišov 1926

   • Záznam o zkoušce na pozorovatele letce na škole pro důstojníky letectva v záloze, Prostějov 1937

   • Jmenovací listina hodností poručíka, Praha 1938

   • Notification Of Death, Pilot Officer Leonhard Smrček, Air Ministry, London 1944

   • Odvodní (presentační) lístek Leonharda Smrčka, Marseille 1940

   • Osobní spis Leonarda Smrčka, Vojenský ústřední archiv v Praze, 1946

   • Oznámení o povýšení Leonarda Smrčka na štábního kapitána letectva, Praha 1946

   • Dekret o udělení Československého válečného kříže 1939 Leonardu Smrčkovi, Praha 1947

   • Dekret o povýšení por. Leonarda Smrčka do hodnosti podplukovníka v. v., Praha 1991

 

 

 

 •  

 •  

Autor: Pavel Chabr, na základě textu Ladislava Dokulila z Budišova